2012-07-20 03:12 pm

帰る

モスクワに帰りました。

Mirrored from 個人的な日記

2012-07-20 03:12 pm

帰る

モスクワに帰りました。

Mirrored from 個人的な日記

2012-07-19 09:43 am

弓道

ニ段です

Mirrored from 個人的な日記

2012-07-19 09:43 am

弓道

ニ段です

Mirrored from 個人的な日記

2012-07-12 01:28 pm

Семинар по Кюдо сенсея К.Ино. 07-08.07.2012

Originally posted by [livejournal.com profile] _twin_ at Семинар по Кюдо сенсея К.Ино. 07-08.07.2012
07-08 июля 2012 состоялся семинар по Кюдо под руководством сенсея Ино Киёси (Япония).
Организатор семинара - МРОО «Федерация Кюдо».

Read more... )
2012-07-12 01:09 pm

(no subject)

友達と一緒に
ディーゼルを働た
皆さんは青いが
ディーゼルを盗また
томодачи ищщя ни
дизеру хатаррата
минасанва аойга
дизеру нусумата

Mirrored from 個人的な日記

2012-07-12 01:09 pm

(no subject)

友達と一緒に
ディーゼルを働た
皆さんは青いが
ディーゼルを盗また
томодачи ищщя ни
дизеру хатаррата
минасанва аойга
дизеру нусумата

Mirrored from 個人的な日記

2012-07-10 06:12 pm

TWIMC: 7−8月の旅行

7月15−19日 パリ、飛行機で
7月20−22日 ピテル、単車
8月8−14日 ヴィリナス、リガ、単車
  8月10−12日 リガの大会、リガ、単車

Mirrored from 個人的な日記

2012-07-10 06:12 pm

TWIMC: 7−8月の旅行

7月15−19日 パリ、飛行機で
7月20−22日 ピテル、単車
8月8−14日 ヴィリナス、リガ、単車
  8月10−12日 リガの大会、リガ、単車

Mirrored from 個人的な日記

2012-06-15 07:14 pm

天気

Mirrored from 個人的な日記

2012-06-15 07:14 pm

天気

Mirrored from 個人的な日記

2012-05-17 02:36 pm

Mirrored from 個人的な日記

2012-05-17 02:36 pm

Mirrored from 個人的な日記